Voor diverse organisatie hebben wij portalen ontwikkeld. Wij maken daarbij gebruik van Microsoft SQL, C# etc. Onze jarenlange ervaring met implementaties van diverse softwarepakketten in totaal verschillende branches geeft ons de unieke mogelijkheden om te adviseren vanuit een breed perspectief zodat je zeker kan zijn dat de juiste tool wordt ingezet voor de juiste oplossing. We denken graag Out-of-the-box!

Voor de Brandweer Gooi en Vechtstreken hebben wij een portaal ontwikkeld waarbinnen de ZZP-ers, die worden ingehuurd voor trainingen, worden geadministreerd op inzet, aanwezigheid, inzetbaarheid etc. Een complete urenadministratie, planning, uren/reiskostendeclaratie etc systeem is hiervoor opgebouwd en nog steeds in ontwikkeling.

De bedoeling van dit systeem is het administreren van de jaarlijkse vaardigheidstoetsen, georganiseerd door het ABWC in de de klassen Brandbestrijding, 112 en Hoofdklasse. Vaardigheidstoetsen zijn bij uitstek waardevolle oefeningen om de operationele kennis en kunde te testen. De deelnemers (totaal 3432 verdeeld over 608 ploegen) worden objectief beoordeeld door (616) vakbekwame waarnemers uit het hele land. Dit alles onder tijdsdruk, met een zo realistisch mogelijk scenario.

Elke ploeg krijgt bij de prijsuitreiking een rapport met daarin een waardering van de verrichtingen en een overzicht van de aandachtspunten. De opgedane leerpunten kunnen vervolgens verwerkt worden in de lokale oefeningen en bijscholingen. Bovendien worden deelnemers in staat gesteld na eigen inzet andere korpsen hetzelfde scenario aan te zien pakken. Hierdoor kan geleerd worden van elkaar.

Voor het registeren en afhandelen van conflictdossiers, zoals echtscheidingen, werkgever/werknemer conflicten, geschillen tussen aandeelhouders etc is er een dossier afhandelingsportaal gebouwd. Ten tijde van het begin van de Corona-crisis zijn hiermee onder meer een paar duizend TOZO-dossiers gemanaged. In totaal zijn er 26.000 zorgvragen met dit systeem verwerkt.

Interesse?

Heb je ook interesse in een maatwerk oplossing? Neem dan contact met ons op voor een geheel vrijblijvend advies gesprek.