Notice & Takedown formulier

Met een Notice & Takedown (NTD)-procedure verzoekt u tot het offline halen van de content van een website die door een klant van MagicServices is gepubliceerd. De NTD-procedure heeft geen betrekking op merknamen in domeinnamen. Voor overig abuse (spam, hacking, phishing et cetera) verwijzen wij u naar het contactformulier waar u abuse kunt melden.

U dient onderstaand formulier volledig en naar waarheid in te vullen. Wij nemen uw verzoek zo spoedig mogelijk, binnen maximaal 2 werkdagen, in behandeling. Zonder volledige informatie, de exacte locatie(s) van het onrechtmatige/ inbreukmakende materiaal en het bewijs van de vermeende inbreuk, kan uw verzoek niet in behandeling worden genomen.

Volledigheidshalve verzoeken wij u de Notice & Takedown-procedure zorgvuldig door te nemen.