Wat is Spam?

Wat is Spam?
Een spambericht is een bericht dat u ongevraagd ontvangt synthroid pill. Denk aan een e-mailbericht of een sms’je. De inhoud van het bericht bepaalt of er daadwerkelijk sprake is van spam: die moet commercieel, ideëel of charitatief zijn. In de Telecommunicatiewet staat dat het versturen van spam in Nederland is verboden.

Welke berichten kunnen spam zijn?

Spamberichten worden altijd via een elektronisch kanaal verzonden. U ontvangt ze als volgt:
 • via e-mail
 • via een mobiele telefoon (sms of mms)
 • via de fax
 • via de telefoon, wanneer u wordt gebeld door een automatisch oproepsysteem (een computer)
 • via ‘social networking’ websites (bijv. Hyves, Facebook en MySpace)
 • via een ander elektronisch kanaal, de techniek van het internet is volop in beweging
Kenmerk van een spambericht is dat u geen toestemming heeft gegeven om het bericht te ontvangen.

Welke inhoud heeft een spam bericht?

Er zijn drie soorten spamberichten. Heeft u een ongevraagd elektronisch bericht ontvangen? Als het bericht één van de volgende kenmerken heeft, zegt de wet dat het spam is:
 • commercieel: de meeste spamberichten proberen u een product of dienst te verkopen
 • charitatief: bijvoorbeeld goede doelen die u vragen om een bijdrage
 • ideëel: berichten van bijvoorbeeld vakbonden of politieke partijen die u een denkbeeld willen voorleggen of aandacht vragen voor een ideaal of overtuiging
Daarnaast zijn nog twee eigenschappen van berichten in strijd met de wet:
 • u weet niet van wie het bericht afkomstig is (bijvoorbeeld doordat er geen afzender in/onder staat)
 • u kunt u niet afmelden voor volgende berichten

Wat kunt u doen tegen spam?

 • Let op, op welke nieuwsbrieven u zich abonneert. Partijen mogen u alleen mails, sms, faxen of andere elektronische berichten sturen, als u daarvoor zelf toestemming geeft
 • Let op, aan wie u uw gegevens geeft. Bedrijven aan wie u uw e-mailadres of mobiele nummer geeft wanneer u een product of dienst koopt, mogen deze gegevens gebruiken voor het verzenden van berichten. Ze hoeven u daarvoor niet expliciet om toestemming te vragen, zolang ze u berichten sturen over gelijksoortige producten of diensten. Ze moeten u hierbij wel de mogelijkheid hebben gegeven om dit te weigeren
 • Meldt u af, als u berichten niet meer wilt ontvangen (ook als u uw gegevens heeft afgegeven bij de koop van een product of een dienst). In elke legale nieuwsbrief of aanbieding moet duidelijk staan wie de afzender is en hoe u zich kunt afmelden. De verzender moet het verzenden van zijn berichten naar u stoppen zodra u daarom vraagt

U bent ondernemer en wilt ongevraagde berichten blijven ontvangen

Ondernemers of bedrijven die wèl ongevraagde berichten willen ontvangen kunnen hiervoor toestemming geven. Dat kunnen ze doen door een e-mailadres of mobiel telefoonnummer met dit doel bekend te maken op hun website. Let op: vermeld daarbij precies voor welke doeleinden men deze berichten mag versturen, bijvoorbeeld alleen voor reclame over kantoormeubilair. Dan is het verzenden van informatie over bijvoorbeeld uitzendkrachten naar dat adres verboden. Bron: spamklacht.nl